Gaat iedereen naar de hemel?

Jezus kwam naar deze wereld om Zijn leven te geven. Zodat wie in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dat is de grote liefde van God waar het in Johannes 3 vers 16 over gaat.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Als het nodig was dat de enige Zoon van God, moest sterven aan het kruis om de schuld van de mensen te kunnen wegnemen. Dan betekend dat zeker dat er geen andere weg of manier is waarop je gered kan worden. God had immers nooit Zijn Zoon zo laten lijden, als wij het zelf met Hem in orde konden maken.

Jezus vertelde dat veel mensen zullen proberen om de hemel te bereiken maar dat het hen niet zal lukken. Het lukt niet als je een andere weg dan Jezus volgt, want er is maar één weg naar de Vader. Johannes 14:6
Het lukt ook niet als je probeert goed te leven of een goed mens bent. Romeinen 3:23-24
Het lukt zelfs niet als je christen bent, maar in zonde leeft. Johannes 3:36, Hebreeen 10:26, 1 Johannes 3:6

Slechts 2 procent op weg naar de hemel?

De volgende mensen hebben bijzondere ontmoetingen met God gehad en zij zagen dat slechts weinig mensen op weg zijn naar de hemel.

Bob Jones, stierf en stond in de rij voor de hemel. 2% op weg naar de hemel, 98% op weg naar de hel.

Bob Jones was een gerespecteerde profeet in America. Toen hij stierf zag hij twee wachtrijen. Een wachtrij leidde naar Jezus. Jezus vroeg aan iedereen: “Heb je geleerd om lief te hebben?” Zij mochten dan verder naar de hemel. Deze rij bestond uit 2% van de bevolking.

De andere rij van 98% was onderweg naar de uiterste duisternis. Zij hadden hun eigen god gediend.

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Mattheus 7:13-14

Howard Pittman – Placebo

Howard was voorganger geweest. God noemde zijn leven een gruwel

Deze video van een uur verteld je het verhaal van Howard Pittman die in zijn leven veel voor God gedaan had. Het was een geweldige schok voor hem toen God zijn leven een gruwel noemde. De smalle weg van het leven gaat over innerlijke hart verandering en over God op de eerste plaats. Howard was er getuige van hoe in een kwartier ongeveer 50 mensen één voor één de hemel binnengingen. De schokkende waarheid was dat er in dat kwartier ongeveer 2000 mensen gestorven waren. Slechts 2.5% procent kwam in de hemel.