Ga ik naar de hemel?

De belangrijkste vraag van je leven. Naar de hemel gaan is niet vanzelfsprekend, maar het goede nieuws van God is dat hij absoluut wil dat jij daar heen gaat.

Wat is de hemel?

Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: “Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.”

Openbaring 21:1-4

De hemel of Gods koninkrijk is de plaats waar God zelf woont. God is daar zichtbaar aanwezig. Die plaats is zo bijzonder vanwege de aanwezigheid van God en de heerschappij van God. Hij is buitengewoon goed, vol liefde, puur en heilig. In de tegenwoordigheid van God is volop vreugde en geluk. Er is maar één God en niemand is als Hij of komt ook maar in de buurt.

De hemel is Gods huis

Je kunt niet ongevraagd iemands huis binnengaan, maar dat mag wel als je bij de familie hoort. Het goede nieuws van God is dat Hij absoluut wil dat jij bij Hem in de hemel zal wonen en dat je familie wordt. God is je Schepper, maar Hij wil ook je Vader zijn. Als je een kind van God wordt kun je in Zijn huis wonen. Dan ga je naar de hemel. Openbaring 21:6-7

Het paradijs

God had het paradijs gemaakt en alles was bijzonder goed. De eerste mensen waren uitermate gelukkig en wandelden in nauwe verbondenheid met hun Schepper die hen zeer liefhad. Van alle bomen in het paradijs mochten ze eten maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. De dag dat ze van die boom zouden eten, zou de dood in de wereld komen. Genesis 2:15-17

Uiteindelijk kozen de eerste mensen ervoor om God ongehoorzaam te zijn, om Gods woorden in twijfel te trekken en de leugen van de duivel te geloven. Ook de eerste mensen wilden als God zijn en de kennis over goed en kwaad bemachtigen. Zo rebelleerden ook zij tegen Hem. Zonde en dood kwam in de wereld. Genesis 3:6

Het probleem van de zonde

Je bent echter geschapen in het beeld van God. De geest of ziel die in je lichaam zit dat is de echte jij. Je bent niet gemaakt om dood te gaan, maar om voor altijd in de nabijheid van God te leven. Dit is echter onmogelijk geworden door de zonde, want zonde en ongehoorzaamheid gaan niet samen met God en ze zullen nooit samen kunnen gaan. De eigenschappen van God maken dit onmogelijk. Dit betekend niet dat God niet van je houdt maar dat er een kloof is ontstaan tussen ons en God die het onmogelijk maakt om bij elkaar te zijn. We zouden niet kunnen blijven leven als we God zouden zien in al zijn heiligheid, goedheid en volmaaktheid. Exodus 33:20

Gescheiden van God

Wat gebeurt er als je definitief gescheiden wordt van God? Alles wat goed is zal verdwijnen want God alleen is goed. Hij is de Schenker van alles wat goed is en wat goed is verdwijnt. Over de plaats zonder God zegt Jezus dat het een plaats is van uiterste duisternis, want alleen God is licht. Er is alleen maar haat, want God is liefde. Je bent niet voor deze plaats gemaakt! De dood is niet het einde maar het begin van de eeuwigheid met of zonder God. Openbaring 20:15

Het lijkt onmogelijk voor ons om vrede te kunnen krijgen met God want onze natuur is aangetast door de zonde. We zijn slaaf geworden van de zonde. Het lukt ons niet om de rebellie en opstand tegen God te stoppen. Zelfs als het zou lukken dan nog is er een onbetaalbare schuld tegenover onze Schepper. Het doet God enorm verdriet om te zien hoe Hij ons is kwijtgeraakt. De rechtvaardigheid van God vereist dat er recht wordt gesproken. Ons vrijspreken kan niet want daarmee zal God niet langer rechtvaardig zijn. God zal nooit veranderen. Hij blijft God in al zijn eigenschappen. Romeinen 3:10-20

Gods grote liefde

De grote liefde en genade van God heeft echter een uitweg gevonden die ons verstand bijna te boven gaat. God heeft een plaatsvervanger gestuurd om jouw en mijn schuld op zich te nemen. Er was onschuldig bloed nodig om je zonde weg te kunnen wassen. Het bloed van iemand die nog nooit gezondigd had. Dat is Jezus Christus. Hij is de Zoon van God die mens geworden is. Jezus leefde zoals jij en ik bedoeld zijn en hij zondige niet. Hij nam vrijwillig de straf van de zonde op zich. Een prijs die niemand kon betalen. Hij is hiervoor een vreselijke dood gestorven. Johannes 3:16

Jezus nam jouw plaats in

Denk er eens over na. De plaatsvervanger die God stuurde is Zijn eigen Zoon. Dat is hoe groot de liefde van God is voor de mensen. Het is ook de reden dat er geen andere weg naar de hemel is dan door Jezus. Als de kruisdood van Jezus niet absoluut noodzakelijk was voor onze redding, dan had God dat nooit gedaan. Jezus legde vrijwillig de heerlijkheid en het aan God gelijk zijn af om een mens te worden. Jezus nam letterlijk jouw plaats in. 1 Johannes 2:2

Hij diende de mensen en genas vele zieken en deed vele wonderen. Zelfs de religieuze leiders van die tijd moesten erkennen dat Jezus van God kwam, omdat niemand de dingen kon doen die Jezus deed, tenzij God met Hem was. Tijdens de doop van Jezus in de Jordaan kwam er een hoorbare stem uit de hemel. “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!” Mattheüs 17:5

Jezus kwam om te redden wat verloren was. Iedereen is verloren zonder Jezus. Als je naam niet is geschreven in het boek van het leven, in het boek van Jezus, dan ben je verloren. Openbaring 21:27

Om op de weg naar de hemel te komen is het belangrijk om naar Jezus te luisteren, zoals God hoorbaar heeft gezegd. Jezus heeft van God alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. De boodschap van Jezus was: bekeert u en gelooft het evangelie. Markus 1:15

Bekering

Bekering wat is dat? Het is de keuze in je hart om nee te zeggen tegen zonde en ja tegen God. Bekering is een dagelijks proces waarbij we Jezus willen volgen door gehoorzaam te zijn. Er vindt een verandering plaats van binnen. Je beseft dat God goed is en je hebt het verlangen om bij Hem te horen. Hiervoor is het nodig dat je jouw plannen en jouw wil onderwerpt aan Gods plannen en Gods wil. Je plaatst je vertrouwen in de goedheid en de wijsheid van God. Het grootste gebod in de Bijbel is dat we leren God lief te hebben met heel ons hart, heel ons hart en onze medemens als onszelf. Terugkeren naar het doel waarvoor je geschapen bent. Klinkt dit als iets wat jij wilt?

Geloof

De andere kant van de boodschap is geloven. Geloven in de dood en opstanding van Jezus Christus voor de vergeving van onze zonden. Je gelooft en vertrouwt op het volbrachte werk van Jezus voor je redding. Bekering en geloof gaan samen op. Je beseft dat je zonder Jezus geen vrede kan krijgen met God. Je kunt de hemel onmogelijk verdienen. Jezus stierf voor jou en nam jouw plaats in. Daarom kun je alleen gered worden door geloof in Jezus. Romeinen 10:9

Uit God geboren

Jezus leerde ons dat je alleen Gods koninkrijk kunt binnengaan als je uit God geboren wordt. Dat betekend dat je geestelijk geboren wordt. Als je merkt dat de woorden die je leest je raken of als je een verlangen hebt om bij God te horen dan is het moment heel dichtbij dat je Zijn kind wordt. Gods Geest is namelijk op dit moment met je bezig en Hij nodigt je uit. Open je hart voor God en maak de keuze.

Jouw keuze

God heeft er alles aan gedaan om vrede tussen jou en God mogelijk te maken. De liefde die hij toonde en de prijs die hij moest betalen voor jouw redding is niet te bevatten. De keuze die ieder mens moet maken is of hij/zij zijn eigen weg wil opgeven en Jezus wil gaan volgen. De hemel is de plaats waar God op de troon zit. Wil je dat hij jouw God is of ga je verder zonder Hem?

Het gaat er bij God om dat er mensen zijn die spijt hebben van hun wandel en daden zonder God. Mensen die terug willen keren naar de relatie met Hem. Die erkennen dat Jezus Heer is in alle aspecten van hun leven. De boodschap van Jezus geloven is daarom niet genoeg, je moet bereid zijn om je te bekeren. Bereid zijn om je hart te geven.

Een kwestie van het hart

Geloof je in Jezus en dat Hij is gekruisigd voor jouw zonden en dat God Hem uit de dood heeft opgewekt? Wil je de keuze voor Jezus voor het eerst of opnieuw maken? De weg daarnaartoe is het geven van je hart en omkeren naar Hem die met open armen op je wacht.

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen.

Johannes 6:37

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Openbaring 3:20

Wat kies jij?

Doe jij open voor Jezus?