De Hemel

God heeft een geweldige plaats beloofd voor wie Hem liefhebben. De hemel is een plaats zonder pijn en zonder verdriet en vol liefde.

Jezus kwam naar deze wereld om te zorgen dat jij naar de hemel kunt gaan! Wat Hij het liefste wil is dat jij op een dag bij Hem zal zijn. Als je dit leest met een open hart, zal Hij tot je spreken.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Openbaring 21:4

Je hebt misschien gemerkt dat we in een gebroken wereld leven. De wereld is nu niet, zoals God deze heeft oorspronkelijk heeft bedoeld of gemaakt. Deze gebrokenheid wordt veroorzaakt door de zonde. Door de zonde is iedereen gescheiden geraakt van God en is ook de dood in de wereld gekomen.

God is liefde. Hij is oneindig goed, wijs, zuiver en heilig. Al zijn mooie eigenschappen maken dat Hij werkelijk God is. Om in de nabijheid van zo’n bijzondere God te kunnen zijn is het nodig om zelf ook rein te zijn.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Romeinen 3:23

We missen God niet alleen nu. Als je sterft zonder vergeving, mis je God voorgoed.

Het goede nieuws

Het evangelie van Jezus is het goede nieuws dat er vergeving mogelijk is. De Zoon van God heeft de prijs betaald die nodig is voor jou redding.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Johannes 15:13

Jezus kwam om zijn leven te geven voor jou. Zo groot is zijn liefde dat hij bereid was om voor jou aan het kruis te gaan.

De straf van de zonde heeft Jezus gedragen en God heeft Hem uit de dood opgewekt.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Jezus geeft eeuwig leven

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3:36

Door te geloven in de dood en opstanding van Jezus krijg je eeuwig leven. Maar als je goed leest dan zie je ook dat het belangrijk is om de Zoon gehoorzaam te zijn. Anders kun je dat leven niet krijgen.

De hemel is een plaats waar mensen zijn die hun eigen leven hebben afgelegd en Jezus zijn gaan volgen. Wie dat doet ervaart de vruchten van de Heilige Geest en leert zien hoe goed God is.

Het volgen van Jezus is luisteren naar wat Hij zei en dat ook gaan doen.

De Bijbel noemt dat bekering. Het is je omkeren van je oude leven en met je hele hart Jezus gaan volgen.
Dit is een belangrijke stap om naar de hemel te gaan. Het is ook iets waar je zelf voor moet kiezen. Niemand anders kan deze keuze maken. Geloof je in Jezus en ben je bereid om voor Hem te leven?

Ben je bereid om je manier van leven te veranderen? Jezus zegt dat we de kosten moeten berekenen. Hij wil mensen die met hun hart kiezen.

Misschien ben je in je hart overtuigd van de waarheid dat ook jij vergeving van God nodig hebt. Als je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt en Hem Heer maakt van jou leven dan wordt je gered.

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Romeinen 10:9